Prettig - Persoonlijk - Professioneel

Waaruit bestaat een vervolgbehandeling?

De dry needling therapeut voelt opnieuw aan de behandelde triggerpoints hoe het met de spanning zit. Ze informeert uiteraard ook na een eventuele reactie of verandering van uw klachtenpatroon na de behandeling. Daar waar nodig wordt de behandeling herhaald of aangepast (meer triggerpoints, andere triggerpoints).

'Wij behandelen geen klachten, wij behandelen mensen'