Prettig - Persoonlijk - Professioneel

Waaruit bestaat een vervolgbehandeling? Hoe ziet een behandeling eruit?

De kinderosteopathische behandeling bestaat uit het opheffen van bewegingsbeperkingen om te komen tot een optimaal functioneren van het lichaam. Net zoals het onderzoek wordt de behandeling uitsluitend met de handen uitgevoerd om via zachte technieken (mobilisaties) de beweeglijkheid van alle weefsels, gewrichten of organen te herstellen.

Er worden NOOIT manipulaties uitgevoerd bij baby’s (er wordt niet  “gekraakt”)!

'Wij behandelen geen klachten, wij behandelen mensen'