Prettig - Persoonlijk - Professioneel

Heb ik een verwijzing nodig?

Meestal niet, een osteopaat is opgeleid om zelf een werkdiagnose te stellen.

Het kan echter voor de behandelaar interessant zijn om bepaalde onderzoeksgegevens te kennen. In een dergelijk geval zal er contact gelegd worden met de huisarts of zullen er gegevens zoals bv röntgen- of MRIverslagen worden opgevraagd.

Overigens krijgt de huisarts of specialist -als de patiënt hierom verzoekt- een verslag van het behandelresultaat van de osteopaat.

'Wij behandelen geen klachten, wij behandelen mensen'