Prettig - Persoonlijk - Professioneel

Vergoedt mijn verzekeraar het?

Of onze osteopathiebehandelingen worden vergoed, hangt af van uw verzekeringspakket. Wij adviseren u nadrukkelijk vooraf zelf hiernaar te informeren. De meeste verzekeraars vergoeden de behandelingen (gedeeltelijk).

Onze osteopaten zijn:

- aangesloten bij de NVO (Nederlandse Vereniging voor Osteopathie)
- ingeschreven in het NRO (Nederlands Register voor Osteopathie)

Vergoedingen worden betaald uit het aanvullende pakket; er bestaan verschillen per polis en pakket.

De gemaakte kosten gaan niet ten koste van uw eigen risico!

'Wij behandelen geen klachten, wij behandelen mensen'